جو پرک

جو پرک یالچین از بهترین محصولات جو پرک شده و با حفظ تمامی مواد مغذی تهیه می شود . این محصول در از بین بردن کلسترول خون بدن و کاهش وزن ، نقش موثری دارد.

این محصول در وزنهای 100 و 200 گرمی عرضه می شود.

بسته بندی این محصول به صورت شرینک 14 و 16 عددی می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودار زیر آنالیز جو پرک را در 100 گرم نشان می دهد: