جو پوست کنده

جو پوست کنده یالچین از تازه ترین محصولات جو تهیه می شود. این محصول به علت داشتن فیبر بالا در جلوگیری از بیماریهای گوارشی بسیار موثر می باشد.

این محصول در وزنهای 100 و 120 گرمی عرضه می شود.

بسته بندی این محصول به صورت شرینک 24 عددی می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودار زیر آنالیز جو پوست کنده را در 100 گرم نشان می دهد: