پودر کتلت گیاهی یالچین

این محصول به شکل پودری تولید، بسته بندی و آماده می گردد که حاوی پودر سیب زمینی ، پودر پیاز، پودر سیر ، پودر آرد سوخاری ، ادویه ، چاشنی مخصوص و پروتئین سویا می باشد. این محصول به علت داشتن سویا 1.5 برابر گوشت تامین کننده پروتئین می باشد. نگهداری این محصول نیازی به سیستم یخچال نداشته و موقع مصرف سریع آماده می گردد.

این محصول در وزنهای 100 گرمی و 75 گرمی عرضه می شود.

بسته بندی این محصول به صورت شرینک 24 عددی می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودار زیر آنالیز کتلت را در 100 گرم نشان می دهد: