محصولات

مشتریان محترم ، طبقه بندی محصولات یالچین به صورت شکل زیر می باشد . در این قسمت می توانید محصولات دلخواهتان را انتخاب کرده و سفارش دهید. بسته بندی تمام محصولات یالچین مثل شکل مربوط با آن می باشد.

برای مشاهده عکس ها در اندازه بزرگ روی عکس مربوطه کلیک نمایید

سوپ جو نیمه آماده خشک

کتلت

جو پرک

جو پوست کنده

پروتئین سویا