پروتئین سویای یالچین

سویا به اندازه 1.5 برابر گوشت گاو حاوی پروتئین می باشد و شامل اسید آمینه های ضروری بدن ، کلسیم ، آهن، فسفر، منیزیم ، روی و ویتامین های گروه B ، K ، E ، C  ، D ، فیبر و کمی کاروتن می باشد. این محصول سلامت قلب و استخوان را تضمین کرده و از سرطان جلوگیری کرده ، عوارض یائسگی را کاهش می دهد.

این محصول در وزنهای 100 ، 110، 120، 150 ، 200 ، 250 گرمی عرضه می شود.

وزنهای 100،110،120،150 گرمی در کارتنهای 36و 50 عددی بسته بندی می شود.

وزنهای 200 و 250 گرمی در کارتنهای 28 و 24 عددی بسته بندی می شود.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودار زیر آنالیز پروتئین سویا را در 100 گرم نشان می دهد: