سوپ جو نیمه آماده

سوپ جو نیمه آماده یالچین به شکل پودر و گرانول بسته بندی می شود. این محصول به علت داشتن پروتئین سویا جایگزین گوشت بوده و تامین کننده کلیه اسیدهای آمینه بدن می باشد.

این محصول در وزنهای 100 گرمی عرضه می شود.

بسته بندی این محصول به صورت شرینک 14 و 16 عددی می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمودار زیر آنالیز سوپ جو نیمه آماده را در 100 گرم نشان می دهد: